Geometrisimulering ökar kvaliteten på verktyget.

Geometrisimulering för att förutsäga tillverkningsvariation och formningssimulering för att förebygga och kompensera för eventuella avvikelser.

Utöver formsimulering av plåtdetaljen simulerar vi även detaljens geometrier. Vid geometrisimulering simuleras detaljen i förhållande till produktspecifikationen och referenspunkterna.Att simulera plåtdetaljen med hjälp av geometrisimulering ger oss möjligheten att förutsäga och visualisera variation.

 

Programvara för stabilitetsanalys

För geometrisimulering använder vi programvaran RD&T som är ett verktyg för statistisk variationssimulering. Med hjälp av en stabilitetsanalys för plåtdetaljens referenspunkter kan vi förebygga variationen genom att konstruera verktyget så att tillverkningsvariationen hos dig som kund minskas. En minskad tillverkningsvariation i din produktion är givetvis kostnadseffektivt och gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv. Med minskad variation krävs mindre resurser vilket gör att du minskar din påverkan på miljön.

 

Simulering förebygger och kompenserar

Lidhs Tooling är verktygstillverkaren som vill bidra till en hållbar svensk industri. Att simulera plåtdetaljen och verktygets konstruktion är en stor del av det arbetet. Vi arbetar med flera typer av simuleringar för att våra verktyg ska nå högsta möjliga kvalitet och hållbarhet. Geometrisimulering för att förutsäga tillverkningsvariation och formningssimulering för att förebygga och kompensera för eventuella avvikelser. Det gör att du som kund alltid får verktyg i världsklass och samtidigt är med och bidrar till en mer hållbar svensk industri.

”Med geometrisimulering kan vi förebygga variationen genom att konstruera verktyget så att tillverkningsvariationen hos dig som kund minskas.”

Mer inom plåtsimulering

Nyproduktion

Att skapa nya verktyg handlar inte bara om att ta fram ett nytt verktyg,

Formningssimulering

För en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv tillverkningsprocess simulerar vi på Lidhs våra verktyg