Leveransvilkor

Nedan leveransbestämmelser tillämpas på Lidhs Tooling.

Leveransbestämmelser NL 17

Leveransbestämmelser specialverktyg NL 17

 

Kontakta oss mer om våra leveransbestämmelser.