ISO-certifierade inom områdena kvalitet, miljö och personal

Syftet med certifieringarna är att kontinuerligt och på ett systematiskt sätt utveckla verksamheten till det bättre.

På Lidhs Tooling har vi tre ISO-certifieringar. Dessa ISO-certifieringar är inom områdena kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 1400) och arbetsmiljö (ISO 45001). Vi har valt att certifiera oss för att säkerställa att vi upprätthåller hög kvalitet och säkerhet under hela processen av vår verktygstillverkning. Från simulering och konstruktion, till tillverkning och slutligen ett färdigt verktyg. Detta gäller gentemot både kunder, medarbetare och andra intressenter vi på Lidhs Tooling samarbetar med. ISO-certifieringarna är en del av vårt arbete för att öka vår hållbarhet samt bidra till en mer hållbar svensk industri.

 

En certifiering innebär att vår verksamhet och vårt arbetssätt som verktygstillverkare uppfyller de krav som finns för den aktuella ISO-standarden. Syftet med certifieringarna är att kontinuerligt och på ett systematiskt sätt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierade krävs en godkänd tredjepartsrevision av ett opartiskt revisionsbolag. Därefter skall också uppföljande revisioner genomföras årligen.