Personal – Den viktigaste resursen

På Lidhs vill vi vara en förebild för svensk industri inom arbetsmiljö.

Vår personal är vår absolut viktigaste resurs, därför jobbar vi för en hållbar och trivsam arbetsmiljö som får vår personal att stanna. För oss är det viktigt att alla medarbetare på Lidhs Tooling känner trygghet gällande mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och en god affärsetik.

 

På Lidhs vill vi vara en förebild för svensk industri inom arbetsmiljö. År 2010 arbetsmiljöcertifierade vi vår verksamhet och vi var då den första verktygstillverkaren i Sverige att göra det. 2020 uppgraderade vi certifieringen till ISO 45001, ett ledningssystem för arbetsmiljö som ser till att vi systematiskt arbetar med att stärka den fysiska och sociala hälsan. Lidhs Tooling har också en intern uppförandekod som säkerställer att verksamheten bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt både lokalt och globalt.

 

Idag är vi cirka 40 medarbetare som arbetar på Lidhs Tooling i Tranemo kommun. Dagligen simulerar, konstruerar och tillverkar vi formande verktyg och produktionslösningar till verkstadsindustrin för att skapa framgång för oss och våra kunder. Våra medarbetare har stor erfarenhet av verktygstillverkning och det är tack vare vår personal vi är ledande som verktygstillverkare i norra Europa.

Vår personal är vår absolut viktigaste resurs, därför jobbar vi för en hållbar och trivsam arbetsmiljö som får vår personal att stanna. För oss är det viktigt att alla medarbetare på Lidhs Tooling känner trygghet gällande mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och en god affärsetik.