Plåtsimulering.

Vi är verktygstillverkaren som specialiserat sig på plåtsimulering. Simuleringen gör att vi sparar både tid och material, vilket ökar hållbarheten av vår verktygstillverkning

Vi är verktygstillverkaren som specialiserat sig på plåtsimulering. Simuleringen gör att vi sparar både tid och material, vilket ökar hållbarheten av vår verktygstillverkning. Den är därför en central del i vår kostnadseffektiva process och i vårt hållbarhetsarbete. Vi använder programvarorna Autoform samt RD&T. I dessa program simulerar vi alla våra verktyg, allt från formningsverktyg till transferverktyg och klippverktyg.

 

Simulering är en kvalitetssäkring

Vår plåtsimulering startar med en 3D modell och kravspecifikation från kund. Utifrån den görs en simulering som ger en indikation på tillverkningsbarhet och materialåtgång. Därefter tar konstruktörerna över och börjar konstruera verktyget. Under konstruktionsprocessen görs fler och mer gedigna simuleringar. Med hjälp av plåtsimuleringen kan vi se vad som kommer ske i varje steg genom verktyget. Det går också att se om verktygets lösning håller. Om några brister skulle hittas justeras dessa direkt och simuleringen görs på nytt. När verktygets lösning håller och överensstämmer med kravspecifikationen lämnas den vidare till produktionen där verktygsdelarna tillverkas och monteras ihop till det färdiga verktyget. Verktyget är därefter klart att börja användas ute hos våra kunder som finns inom bland annat fordonsindustrin, vitvaruindustrin och möbelindustrin.

”Simuleringen gör att vi sparar både tid och material, vilket ökar hållbarheten av vår verktygstillverkning.”

Se hela filmen om Lidhs simulering

Mer inom plåtsimulering

Nyproduktion

Att skapa nya verktyg handlar inte bara om att ta fram ett nytt verktyg,

Geometrisimulering

Utöver formsimulering av plåtdetaljen simulerar vi även detaljens geometrier.

Formningssimulering

För en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv tillverkningsprocess simulerar vi på Lidhs våra verktyg