Miljöcertifiering enligt ISO 14001

Som en del av vårt hållbarhetsarbete valde vi tidigt att digitalisera vår verktygstillverkning, och vi har under flera år arbetat med simulering

På Lidhs Tooling är miljö och hållbarhet en central del. Vi jobbar kontinuerligt med att öka hållbarheten av vår verksamhet och vill genom det bidra till en mer hållbar svensk industri. Genom vårt aktiva hållbarhetsarbete hoppas vi även kunna verka som en förebild för andra aktörer inom verkstadsindustrin.

 

Certifierade för ISO 14001

Sedan 2010 har vi varit certifierade för ISO 14001. Certifieringen är en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper företag att minska sin miljöpåverkan och förbättra sina hållbarhetsstrategier. Genom implementeringen av ISO 14001 har vi kunnat minska vår påverkan på miljön, minskat risken för miljöskador och skapat en mer kostnadseffektiv process för våra verktyg.

Som en del av vårt hållbarhetsarbete valde vi tidigt att digitalisera vår verktygstillverkning, och vi har under flera år arbetat med simulering. Genom simulering kan vi se vad som kommer hända i varje steg samt förebygga verktygslösningen. Det i sin tur resulterar i effektivare resursanvändning eftersom eventuella justeringar redan är gjorda när processen går vidare till tillverkningen av verktyget.