Try Out – noggrann kontroll av verktygets funktion och hållbarhet.

Try Out är ett steg i vår verktygstillverkning och det är nu verktyget testas för första gången.

För att säkerställa kvalitet och hållbarhet på verktygen görs en Try Out av det monterade verktyget. Try Out är processen i vår verktygstillverkning där verktyget testas och justeras. Att göra Try Outs innan verktyget levereras till dig som kund är bidragande till vår kostnadseffektiva verktygsprocess samt ett sätt att bidra till en mer hållbar svensk industri.

Alla verktyg vi tillverkar kontrolleras noga. Redan i uppstarten av verktygstillverkningen går vi igenom hur förhållandena ser ut hos dig som kund, till exempel i vilken press det aktuella verktyget ska köras. Vi genomför sedan vår Try Out med dessa förutsättningar. För att göra Try Outs har vi tre pressar för verktygsprovning med en presskraft upp till 630 ton.

Plåten som verktyget producerat mäts i mätmaskin och jämförs mot ritning samt mot den digitala versionen. Om något inte överensstämmer med modellen korrigeras verktyget och processen görs sedan om på nytt tills ett godkänt resultat uppnås.

Mer inom try out

Maskinpark

Maskinpark för hållbar verktygstillverkning.Vi tillverkar verktyg i en modern maskinpark med bland annat trådgnistar, CNC-fräsar och mätmaskiner. På Lidhs skapar vi verktyg till europeisk och svensk industri i en modern maskinpark. Som verktygstillverkare med stor fokus på hållbarhet är det viktigt för oss att maskinerna vi använder levererar hög kvalitet och är bidragande till vår…

Prototyptillverkning

På Lidhs Tooling är vi inte bara verktygstillverkare som skapar verktyg i högsta kvalitet,