Lidhs magasin

Lidhs magasin ger dig en inblick i vår verksamhet och processen av att tillverka verktyg.

Här hittar du alla nummer av Lidhs magasin. I magasinet får du lära känna oss på Lidhs Tooling ännu bättre. Lidhs magasin ger dig en inblick i vår verksamhet som verktygstillverkare och du får ta del av nyheter och annat kul som händer hos oss. I magasinet får du också lära dig mer om de olika steg som sker när ett verktyg ska tillverkas, till exempel simulering och plåtbearbetning. I vårt magasin berättar vi också mer om vårt arbete för att bidra till en mer hållbar svensk industri, och du får träffa några av de företag inom verkstadsindustrin som vi samarbetar med.

Klicka på ett magasin för att läsa det

LIDHS MAGASIN #1 2018

LIDHS MAGASIN #1 2019

LIDHS MAGASIN #2 2019