Kvalitet och kontroll genom noga simulering, mätning och Try Out.

Att kvalitetssäkra och kontrollera verktyg är en grundläggande del av Lidhs verksamhet.

Kvalitet och kontroll är en grundläggande del av vår verksamhet. Och det har det varit under alla våra år som verktygstillverkare. Lidhs Tooling har varit en del av svensk industri i över 50 år, vilket gett oss stor kompetens och erfarenhet. Målet har varit att skapa en kostnadseffektiv och hållbar process som inte kompromissar på kvaliteten. Idag producerar vi våra verktyg precis så, med en kostnadseffektiv process som skapar verktyg i högsta kvalitet till verkstadsindustrin.

Vi kontrollerar kvaliteten på våra verktyg genom flera steg. Under verktygstillverkningen simuleras verktygskonstruktionen flera gånger för att få information och resultat på hur verktygets lösning kommer att fungera. Med hjälp av den informationen konstrueras verktyget tills simuleringen ger ett godkänt resultat. När simuleringen är klar och verktygsdelarna har tillverkats samt monterats görs en provkörning och en Try Out av verktyget. Det görs i våra pressar där vi har tillgång till en presskraft på upp till 630 ton. Slutligen använder vi mätmaskiner som mäter den verktygsproducerade plåtdetaljen för att kontrollera kvaliteten. Mätmaskinen kontrollerar att plåtdetaljen stämmer med den digitala modellen samt med kravspecifikationen enligt detaljritning. När alla delar stämmer är verktyget klart och redo för leverans.

Mer inom kvalitet och kontroll

Mätning

Som verktygstillverkare har vi alltid haft stor fokus på kvalitet.

Plåtsimulering

Vi är verktygstillverkaren som specialiserat sig på plåtsimulering. Simuleringen gör att vi sparar både tid och material, vilket ökar hållbarheten av vår verktygstillverkning.

Try out

För att säkerställa kvalitet och hållbarhet på verktygen görs en Try Out av det monterade verktyget.