Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

Med effektivare resursanvändning skapar vi mer hållbarhet i produktionsprocessen och bidrar till en hållbar svensk verkstadsindustri.

Verktygsbranschen är definitivt en framtidsbransch och på Lidhs Tooling är vi väl rustade. Med fokus på hög kvalitet har vi tillverkat verktyg i över 50 år i Dalstorp, en ort i Tranemo kommun. Redan år 1999 ISO-certifierade vi vårt kvalitetssystem enligt ISO 9001. En internationell standard för kvalitetsledning av verksamhetsprocesser i ett företag. Ledningssystemet hjälper oss att leverera verktyg av hög kvalitet till våra kunder för att möta deras mål och krav. Oavsett om vår kund befinner sig i fordonsindustrin, möbelindustrin eller vitvaruindustrin vet vi att verktyg med hög kvalitet är grundläggande för bra resultat.

 

På Lidhs arbetar vi ständigt med att utveckla vår verktygstillverkning för att kunna möta nya tekniska innovationer, samt för att fortsätta vara en ledande verktygstillverkare. En av de stora delarna inom vårt kvalitetsarbete är simulering. Genom simulering kan vi innan tillverkning av detaljer se till att verktygets lösning håller. Med effektivare resursanvändning skapar vi mer hållbarhet i produktionsprocessen och bidrar till en hållbar svensk verkstadsindustri.