Prototyptillverkning för verktyg i världsklass.

Att ta fram en prototyp ger dig ett första utkast på verktyget och hjälper till med visualiseringen.

På Lidhs Tooling är vi inte bara verktygstillverkare som skapar verktyg i högsta kvalitet, vi arbetar även med prototyptillverkning. Att ta fram en prototyp ger dig ett första utkast på verktyget och hjälper till med visualiseringen. Prototyptillverkning innan produktion är också ett sätt att öka hållbarheten av tillverkningsprocessen.

Vi kan skapa prototyper på många olika typer av plåtdetaljer. Vår prototyptillverkning sker, precis som vår verktygstillverkning, genom en kostnadseffektiv och tidseffektiv process med hållbarhet i fokus.

När vi tar fram en prototyp arbetar vår konstruktionsavdelning tätt ihop med simuleringen. Efter en genomgång ritar våra konstruktörer upp den aktuella detaljen och simulerar konstruktionen. Genom simuleringen får vi information om detaljens tillverkningsbarhet. Visar resultatet att den inte är tillverkningsbar hjälper vi till och ger förslag på ändringar. Tillsammans med dig som kund tar vi fram en ny konstruktion som är tillverkningsbar och som sedan används för att skapa en fysisk prototyp.

Läs mer om Try out och verktygstillverkning

Try out

För att säkerställa kvalitet och hållbarhet på verktygen görs en Try Out av det monterade verktyget.

Trådgnist

På Lidhs Tooling började vi tidigt med trådgnistning i vår verktygstillverkning