Allmänna dataskyddsförordningen, också känd som GDPR, är en EU-förordning som trädde i kraft 2018. Förordning handlar om dataskydd samt integritet och har som syfte att stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

 

På Lidhs Tooling värnar vi om våra kunder och deras säkerhet. Därför hanterar vi alla personuppgifter på ett ansvarsfullt och korrekt sätt med rutiner framtagna efter dataskyddsförordningen. Vi hanterar endast de personuppgifter som är nödvändiga för den affärsrelaterade kontakten mellan dig som kund och Lidhs. Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Till exempel namn, telefonnummer, adress eller e-postadress.

 

Om du önskar få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig eller om du önskar få dina uppgifter raderade är du varmt välkommen att kontakta oss.