Frågor och svar

Här finns svar på våra vanligaste frågor. Hittar du inte svaren på dina frågor här är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hur går eran verktygstillverkning till?

På Lidhs tillverkar vi våra verktyg via en kostnadseffektiv process som innefattar flera olika steg. Du kan läsa mer om hur processen går till under “Att jobba med Lidhs”.

Vad för plåttjocklek kan ni tillverka verktyg i?

Lidhs Tooling tillverkar verktyg i plåttjocklek från 0,10 mm och uppåt.

Tillverkar Lidhs prototyper?

Ja. Lidhs jobbar med både verktygstillverkning och prototyptillverkning. Mer om hur vi jobbar med prototyper kan du läsa under “prototyptillverkning”.

Vad gör eran verktygstillverkning kostnadseffektiv?

Vi är specialister på simulering. Genom att simulera verktyget kan vi i förväg upptäcka samt åtgärda brister. Det gör att vi sparar resurser. Läs mer om simulering och fördelarna med det under “Plåtsimulering”.

Hur jobbar Lidhs med hållbarhet?

Lidhs jobbar aktivt med frågor kring hållbarhet, bland annat genom att implementera fler hållbara tekniker och effektivisera resursanvändningen. Mer om vårt hållbarhetsarbete kan du läsa under “Hållbarhet”.

Är Lidhs Tooling ISO-certifierade?

Ja, på Lidhs har vi tre ISO-certifieringar inom områdena kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 1400) och personal (ISO 45001). Läsa mer om våra certifieringar och innebörden av dem under “ISO-certifieringar”.

Utför ni service på verktyg som går i produktion?

Ja. Vi har en separat avdelning som enbart arbetar med service. Utöver service av verktyg i produktion kan vi också hjälpa till med reservdelar, legobearbetning och 3D-mätning.

Jag vill jobba på Lidhs Tooling, hur gör jag då?

Vill du jobba hos oss kan du kolla in våra lediga tjänster på “Lediga tjänster i Dalstorp” eller skicka in en spontanansökan till magnus.andersson@lidhs.se.

Vad använder ni för maskiner?

På Lidhs har vi en modern maskinpark som består av bland annat CNC-fräsar, trådgnistmaskiner och slipmaskiner. En komplett lista över alla maskiner finns under “Maskinpark”.