Montering – det färdiga verktyget växer fram.

Montering av följdverktyg, transferverktyg, formningsverktyg pressverktyg och klippverktyg

Efter konstruktion, simulering och tillverkning i fräs- och trådgnistmaskiner har detaljerna till verktyget fått sin fysiska form. Detaljerna levereras vidare till montering där det färdiga verktyget monteras och växer fram.

På Lidhs Tooling jobbar montörer som har en bred kompetens av verktygsmontering. I vår monteringshall monterar de följdverktyg, transferverktyg, formningsverktyg, pressverktyg och klippverktyg med mer. Vi har en modern monteringshall med stor lyftkapacitet som kan lyfta upp till 16 ton. I hallen finns också tre pressar, med en presskraft upp till 630 ton. Pressarna används för att effektivt kunna montera, testa och trimma in verktygen.

Vi kvalitetssäkrar våra verktyg genom flera steg. Vid montering kvalitetssäkrar vi genom att mäta och förmontera verktyget. När verktyget är färdigmonterat testas det i någon av våra pressar via en Try Out. När ett verktyg är monterat, provat, intrimmat och kan producera en godkänd och måttriktig detalj är verktyget redo för leverans. Kvalitetssäkringen tillsammans med vår unika produktionsprocess resulterar i att vi bidrar till en mer hållbar svensk industri och du får verktyg i världsklass.