Verksamhetspolicy

Vi antar nya utmaningar varje dag som skapar framgång för oss och våra partners. Genom detta skapar vi förutsättningar för en hållbar svensk industri och för ett hållbart samhälle

Lidhs Tooling ska hjälpa sina kunder att förverkliga idéer. Genom situationsanpassad teknik ska Lidhs simulera, konstruera och tillverka produktlösningar och verktyg som uppfyller uppdragsgivarens önskemål. Lidhs ska vara ledande verktygstillverkare i norra Europa och ska bidra positivt till den svenska verkstadsindustrin genom att fokusera på hållbarhet och utveckling.

 

Verktygen som Lidhs levererar ska uppfylla partners krav och förväntningar. Och det ska ske genom att skapa en effektiv produktion, hålla planerad leveranstid och genom att vara optimerade för processen. Lidhs ser även till att göra detta genom ökad konkurrenskraft och gynnsamma livscykelkostnader.

 

Lidhs Toolings verksamhet ska vara en trygg och säker miljö. Miljön ska inte förorsaka olyckor eller skada, varken på människor eller på vår miljö.

 

För att förverkliga verksamhetspolicyn ska följande punkter vara en del av varje medarbetares arbetsfilosofi:

 

·      Vi antar nya utmaningar varje dag som skapar framgång för oss och våra partners. Genom detta skapar vi förutsättningar för en hållbar svensk industri och för ett hållbart samhälle.

 

·      Vi har en tillåtande kultur och utvecklas tillsammans.

 

·      Vi arbetar positivt, engagerat och systematiskt med kontinuerliga förbättringar gällande hållbarhet, kvalitet och arbetsmiljö.

 

·      Vi har ett öppet ledarskap som genomsyras av ärlighet, integritet och rättvisa inom alla nivåer av verksamheten.

 

·      Vi har som minimikrav att följa gällande lagstiftningar och myndighetskrav.

 

·      Vi arbetar förebyggande genom att eliminera faror som kan skada människor eller miljö.

 

·      Vi beaktar alltid kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter vid förändring av produktion eller vid utveckling av nya metoder.

 

·      Vi bedriver ett aktivt arbete kring brandskydd där alla är delaktiga och ges möjlighet att påverka.

 

·      Vi bedriver ett aktivt arbete kring arbetsmiljö där alla är delaktiga och ges möjlighet att påverka.

 

·      Vi har engagemang och tar ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom diskussioner, information, utbildningar och ett kreativt deltagande.

 

·      Vi har korta beslutsvägar och tar ansvar med partners, leverantörer, myndigheter och andra intressenter.

 

·      Vi genomför allt vårt arbete med hållbarhet i åtanke.

 

·      Vi verkar för att bibehålla en hög frisknärvaro och värnar om varandra.