Verktygstillverkning

Har du också en idé du vill förverkliga?

Vi på Lidhs tillverkar verktyg till det som utgör basen i vårt näringsliv, den producerande verkstadsindustrin. Vi tillverkar verktyg för bl.a. fordons-, elektronik- och vitvaru- och möbelindustrin.

  • PLÅTFORMANDE VERKTYG

  • VERKTYG FÖR PLÅTTJOCKLEK FRÅN 0,10 MM OCH UPPÅT

  • LEGOBEARBETNING I TRÅDGNIST-, CNC- OCH MÄTMASKINER

NYPRODUKTION

Med vår unika produktionsprocess agerar vi ansvarsfullt och bidrar till en hållbar svensk verkstadsindustri. Att ta fram verktyg handlar i grunden om att förverkliga en idé. Strävan efter att ständigt vara ledande i en föränderlig värld ställer nya krav på flexibilitet och kreativitet. Med Lidhs innovativa processer och höga tekniska prestanda skapas prototyper som gör det enkelt att visualisera morgondagens produktutveckling. Med oss som samarbetspartner får du förutom verktyg och prototyper i världsklass även en kostnadseffektiv verktygsprocess som sparar både på material och jordens resurser. Har du också en idé du vill förverkliga? Välkommen till Lidhs i Dalstorp.

CNC-fräsning

Här på Lidhs har vi en modern maskinpark bestående av 6 fräsmaskiner med ett arbetsområde upp till 3200 x 2100 x 920 mm. Vi har en stor kapacitet att på ett rationellt sätt kunna fräsa de ingående delarna i verktygen och för legobearbetning.

Trådgnist

Vi på Lidhs började tidigt med trådgnistmaskiner, redan 1978. Det har gett oss stor erfarenhet och hög kompetens inom trådgnistområdet. Maskinparken består idag av en hålgnist, microbläster och fyra trådgnistmaskiner med största arbetsområde på 800 x 600 x 320 mm.

Se komplett lista över hela vår moderna maskinpark

Montering

I vår monteringshall har vi stor lyftkapacitet, upp till 16 ton. För att effektivt kunna montera och prova verktygen har vi tre pressar för verktygsprovning med presskraft upp till 630 ton.