Konstruktion och simulering

Vi på Lidhs tillverkar verktyg till det som utgör basen i vårt näringsliv, den producerande verkstadsindustrin. Vi tillverkar verktyg för bl.a. fordons-, elektronik-, vitvaru- och möbelindustrin. Vi är specialiserade på verktygstillverkning. Verktyg för plåttjocklek från 0,10 mm och uppåt, legobearbetning i trådgnist-, CNC- och mätmaskiner.

Formnings­simulering

Vi jobbar med programmet Autoform. Genom att simulera varje verktyg innan produktionen startar kan vi på ett effektivt sätt se vad som kommer att hända i varje steg genom verktyget. På så vis kan man förebygga och ändra verktygslösningen så att man vet att verktygets lösning håller innan produktionsstart i våra maskiner.

GEOMETRI­SIMULIERING

RD&T är ett verktyg för statistisk variationssimulering. Med hjälp av en stabilitetsanalys för plåtdetaljens referenspunkter kan vi konstruera verktyget så att tillverkningsvariationen hos vår kund minskas.