Fredrik Gustafsson

Verktygskonstruktör

+46321-53 03 12

Per Öberg

Verktygskonstruktör

+46321-530 329

Peter Alzén

Verktygskonstruktör

+46321-53 03 28

Magnus Johansson

Verktygskonstruktör

+46321-53 03 36

Roland Hultin

Verktygskonstruktör

+4670-566 79 29