Se Lidhs nya film om simulering.

Att simulera är första steget i en kostnadseffektiv verktygsprocess, för en kvalitetssäkrad verktygsleverans.